Dofinansowanie dla twojego projektu

Więcej

O Nas

Jesteśmy firmą konsultingową, wyspecjalizowaną w doradztwie gospodarczym i doradztwie europejskim dla przedsiębiorców. Współpracujemy z klientami z całej Polski. W prowadzeniu interesów nade wszystko cenimy sobie rzetelność i dotrzymywanie zobowiązań. Największą satysfakcję przynosi nam budowanie długoterminowych bliskich relacji ze stałymi klientami, opartych na lojalności i wzajemnym zaufaniu. Wierzymy, że każdy przedsiębiorca dzięki ciężkiej pracy, uczciwości, podejmowaniu rozsądnych decyzji i odrobinie szczęścia może odnieść sukces rynkowy.

Nasze usługi

Finansowanie projektów

Kompleksowe doradztwo i pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Rozliczanie projektów

Kompleksowe doradztwo i pomoc w rozliczaniu projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Inne usługi

Inne usługi związane z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych.


Obejmujące:

 • Wstępną ocenę możliwości uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorcę, jednostkę naukową lub konsorcjum,
 • Konsultacje lub warsztaty edukacyjne na temat sposobu przygotowania danych niezbędnych do wniosku o dofinansowanie,
 • Konsultacje w zakresie dopasowania kosztorysu Projektu do katalogu wydatków kwalifikowanych POIR,
 • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie i składanie ich w elektronicznych generatorach wniosków,
 • Tworzenie dokumentów dodatkowych (biznes plany, analizy finansowe, umowy konsorcjum, zapytania ofertowe itd), wymaganych razem z wnioskami o dofinansowanie.

Objemujące:

 • Sporządzanie wniosków o zaliczki, płatności okresowe i końcową z tytułu przyznanego dofinansowania,
 • Okresowe monitorowanie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie,
 • Doradztwo w zakresie zastosowania właściwych procedur wyboru dostawców i/lub usługodawców w ramach projektu (pomoc w sporządzeniu zapytania ofertowego, wzoru oferty, protokołu wyboru wykonawcy),
 • Konsultacje w zakresie poprawności wystawianych faktur i innych dokumentów księgowych,
 • Konsultacje problemów związanych z właściwą wizualizacją i promocją projektu,
 • Doradztwo w zakresie wprowadzania zmian w projekcie, w trakcie jego trwania, w tym przygotowywanie ewentualnych wniosków o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie,
 • Przygotowanie beneficjenta dotacji do zewnętrznej kontroli,
 • Weryfikacja raportów z realizacji projektu oraz sprawozdania z wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych,

Obejmujące:

 • Sporządzenie wniosku o kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na innowacje technologicznie (poprzednio nazywanego „kredytem technologiczny”),
 • Szkolenie na temat tworzenia koncepcji, planu, harmonogramu i kosztorysu projektu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie,
 • Obsługa postępowania odwoławczego – sporządzenie protestu od negatywnej oceny projektu i/lub skargi do sądu administracyjnego,
 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych, takich jak wypowiedzenie umowy o dofinansowanie, pozbawienie całości lub części przyznanego dofinansowania,
 • Szkolenie pracowników beneficjenta przed rozpoczęciem realizacji projektu, w zakresie poprowadzenia projektu zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie.

Nasi Klienci

Na przestrzeni lat współpracowaliśmy z ponad 300 rożnymi klientami dla których zrealizowaliśmy ponad 500 projektów. Naszymi klientami są prywatne przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce, które planują bądź realizują inwestycje rozwojowe i szukają zewnętrznego źródła finansowania tych inwestycji. Od kilku lat skupiamy się na współpracy z przedsiębiorcami inwestującymi w działalność badawczo-rozwojową, realizowaną samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi. Naszymi klientami są także przedsiębiorcy szukający finansowania inwestycji związanych z praktycznym wdrożeniem wyników zakończonych prac badawczo-rozwojowych albo planujący zakup wynalazków, patentów, know how, wzorów przemysłowych i innych praw własności intelektualnej, w celu wytworzenia na ich bazie i wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług.

Kontakt

p.kosciukiewicz@dfpk.pl

+48 604 465 825

Profil Linkedin