Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 30 stycznia 2017 prowadzi nabór wniosków o dotację w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP".

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: od 60 tys. PLN do 400 tys. PLN

Okres realizacji projektu : do max 18 miesięcy

Maksymalna intensywność dofinansowania:
  • 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy
  • 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy
UWAGA: Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis (w przypadku firm, które korzystały już z tego rodzaju pomocy w latach 2013 -2015, należy ustalić wartość dotychczas uzyskanej pomocy, tak aby łącznie z wnioskowaną kwotą wsparcia w ramach „bonów na innowacje” nie przekroczyć limitu 200 tys. EUR.)
Od kogo można kupić usługi w ramach projektu: jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki. Proces wyboru wykonawcy/ów usług dokonywany jest przed złożeniem wniosku o dotację.
© dfpk.pl 2016